Korekcja chemiczna wody

Uzdatnianie wody to ma zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i codziennym życiu każdego z nas. Uzdatnia się wodę pitną, wodę kotłową poprzez różnego rodzaju maszyny i procesy chemiczne. Odpowiedni dobór urządzeń pozwala na skuteczne uzdatnianie wody metodami fizycznymi i chemicznymi.

W zależności od przeznaczenia wody, musi ona spełniać określone wymogi, mieć właściwy skład. Woda może podlegać wielu różnym procesom. Są wśród nich ? demineralizacja, odsalanie, odgazowanie, odżelazianie, korekcja chemiczna wody, klarowanie, zmiękczanie i wiele innych. W wyniku tych procesów woda nadaje się do zastosowania bytowo-gospodarczego lub przemysłowego. Czytaj dalej