Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

Przed obowiązkiem prowadzenia księgowości nie może uciec żadna firma, ani mała, ani duża. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy stają przed dylematem, jak wybrać biuro rachunkowe, któremu powierzą to odpowiedzialne zadanie. Decyzja powinna być przemyślana, aby zminimalizować ryzyko przenosin do innego biura i uniknąć dodatkowych kłopotów z tym związanych. Czytaj dalej

ISO/TS 16949

Normy ISO pozwalają wszelkim firmom, kooperującym ze sobą, na ustalenie wspólnych wymagań technicznych i jakościowych oraz procedur, które ułatwiają im współpracę. Norma IATF 16949 zawiera elementy regulujące wymagania stawiane wszelkim podmiotom działającym na rynku motoryzacyjnym. System zarządzania jakością, określony w tej normie, odnosi się do projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu produkowanych aut i ich elementów. Jest to Specyfikacja Techniczna ISO, która została stworzona przez IATF i ISO w celu ujednolicenia amerykańskich, niemieckich, włoskich i francuskich systemów jakości w motoryzacji.

Certyfikat IATF 16949 jest kierowany do wszelkich podmiotów funkcjonujących w produkcji, montażu, systemie zaopatrzenia lub innych działach branży motoryzacyjnej. Założenia normy dotyczą obszaru planowania jakości, dokumentacji, audytów, analizy systemów pomiarowych oraz badania wyrobów. Norma nie stoi w opozycji do indywidualnych założeń technicznych i biznesowych konkretnej firmy. Wytyczne pomagają na dopasowanie się każdego podmiotu gospodarczego, pracującego dla sektora motoryzacyjnego, do wymogów stawianych przez wiodące koncerny.

System zarządzania jakością, wynikający z IATF16949, nie jest obowiązkowy. Firmy zdają sobie sprawę, że jest on niezbędny dla firm chcących realnie konkurować na rynku motoryzacyjnym. Członkowie IATF narzucają swoim dostawcom konieczność stosowania wytycznych zawartych w tej normie. Poza tym wdrożenie systemu pozwala wyeliminować konieczność odrębnych certyfikacji dla poszczególnych kontrahentów z różnych krajów.