Palownice i inne narzędzia wiertnicze

Narzędzia wiertnicze stosuje się przy pracach budowlanych, kiedy niezbędne jest wykonanie głębokich i długich otworów. Nadają się do pracy w gruntach zarówno normalnych, jak i skalistych. Są niezbędne do tworzenia otworów o różnej długości oraz głębokości, zarówno pionowych, jak i poziomych. Narzędzia wiertnicze mogą mieć różny profil i bardzo specjalistyczne przeznaczenia.

Jednym z najważniejszych rodzajów narzędzi wiertniczych są wiertnice poziome mogą być hydrauliczne lub sterowane, które wykonują przewierty pod nasypami kolejowymi i drogami, gdzie możliwość sterowania jest niezbędna, by nie uszkodzić istniejącej infrastruktury. Znajdują one zastosowanie w budowie rurociągów gazowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Zastępują one tradycyjną metodę odkrywkową. Wiertnice poziome umożliwiają instalacje różnego typu rurociągów. Doskonale sprawdzają się w różnych warunkach gruntowych. Typ sterujący tych urządzeń umożliwia bardzo precyzyjną kontrolę kierunku wiercenia. Czytaj dalej