Odzież na stanowisku pracy

Polskie prawo jednoznacznie stanowi, że obowiązek zapewnienia odzieży roboczej spoczywa na pracodawcach. Mówi o tym artykuł 2377 Kodeksu pracy. Odzież robocza powinna być dostarczona pracownikowi, jeżeli wynika to z wymogów technologicznych, sanitarnych lub konieczna jest dodatkowa ochrona pracownika, wynikająca z przepisów BHP. Odzież robocza przysługuje również w czasie wykonywania prac, które mogą spowodować zniszczenie prywatnych ubrań pracowników. Pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za używanie własnego stroju roboczego. Czytaj dalej