Korekcja chemiczna wody

Uzdatnianie wody to ma zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i codziennym życiu każdego z nas. Uzdatnia się wodę pitną, wodę kotłową poprzez różnego rodzaju maszyny i procesy chemiczne. Odpowiedni dobór urządzeń pozwala na skuteczne uzdatnianie wody metodami fizycznymi i chemicznymi.

W zależności od przeznaczenia wody, musi ona spełniać określone wymogi, mieć właściwy skład. Woda może podlegać wielu różnym procesom. Są wśród nich ? demineralizacja, odsalanie, odgazowanie, odżelazianie, korekcja chemiczna wody, klarowanie, zmiękczanie i wiele innych. W wyniku tych procesów woda nadaje się do zastosowania bytowo-gospodarczego lub przemysłowego.

Korekcja chemiczna wody powoduje stabilizację odczynu pH wody, zmniejszają się także jej własności osadotwórcze. Ten proces jest niezbędny w skomplikowanych obiegach chłodzenia w przemyśle, w kotłowniach. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów do uzdatniania wody kotłowej.

Dezynfekcja służy usunięciu z wody mikroorganizmów i bakterii. Można ją wykonać różnymi metodami – np. poprzez chlorowanie lub ozonowanie.

Specjalistyczne urządzenia uzdatniające tworzą nowoczesne stacje uzdatniania wody, których sprzedażą zajmuje się wiele firm na rynku. Budowa stacji uzdatniania wody to skomplikowany proces. Profesjonalne firmy zajmujące się tą kwestią uzgadniają z klientem wszystkie szczegóły techniczne, a następnie na zamówienie projektują i montują na miejscu gotowe stacje uzdatniania wody.

Systemy oczyszczania wody budowane są na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucji i zakładów przemysłowych. Różnego rodzaju urządzenia i filtry pomagają usunąć z wody wszystkie szkodliwe substancje i zanieczyszczenia. Są to na przykład urządzenia odwróconej osmozy. W wyniku tego procesu substancje znajdujące się w wodzie (typu metale ciężkie, bakterie) można oddzielić od cząsteczek wody i usunąć. Woda staje się czysta i przydatna do wielu zastosowań.

Produkty do uzdatniania wody najczęściej mają formę filtrów ? mogą to być filtry mechaniczne, węglowe, żwirowe, usuwające z wody stałe zanieczyszczenia.