Rachunkowość i księgowość

księgowośćBiura księgowe są rozchwytywane przez przedsiębiorców, właścicieli i prezesów firm, na których ciąży obowiązek ewidencjonowania na bieżąco wszystkich operacji gospodarczych. Z pomocą przychodzą im biura rachunkowe, które świadczą kompleksową i kompetentną obsługę księgową firm w różnych miastach (są to między innymi usługi takie jak: prowadzenie ksiąg handlowych czyli pełnej księgowości lub księgi przychodów i rozchodów czyli księgowości uproszczonej, prowadzenie kart podatkowych, sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych, rozliczeń rocznych, a także deklaracji dla urzędu skarbowego i innych instytucji).

Każde biuro rachunkowe świadczy także innego rodzaju usługi – a mianowicie obsługę kadrowo-płacową. W ramach tejże klient otrzymuje rozliczenia roczne dla pracowników, rozliczenia wynagrodzeń, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS, listy płac, dokumenty dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, akta osobowe pracowników itp. Czytaj dalej