ISO/TS 16949

Normy ISO pozwalają wszelkim firmom, kooperującym ze sobą, na ustalenie wspólnych wymagań technicznych i jakościowych oraz procedur, które ułatwiają im współpracę. Norma IATF 16949 zawiera elementy regulujące wymagania stawiane wszelkim podmiotom działającym na rynku motoryzacyjnym. System zarządzania jakością, określony w tej normie, odnosi się do projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu produkowanych aut i ich elementów. Jest to Specyfikacja Techniczna ISO, która została stworzona przez IATF i ISO w celu ujednolicenia amerykańskich, niemieckich, włoskich i francuskich systemów jakości w motoryzacji.

Certyfikat IATF 16949 jest kierowany do wszelkich podmiotów funkcjonujących w produkcji, montażu, systemie zaopatrzenia lub innych działach branży motoryzacyjnej. Założenia normy dotyczą obszaru planowania jakości, dokumentacji, audytów, analizy systemów pomiarowych oraz badania wyrobów. Norma nie stoi w opozycji do indywidualnych założeń technicznych i biznesowych konkretnej firmy. Wytyczne pomagają na dopasowanie się każdego podmiotu gospodarczego, pracującego dla sektora motoryzacyjnego, do wymogów stawianych przez wiodące koncerny.

System zarządzania jakością, wynikający z IATF16949, nie jest obowiązkowy. Firmy zdają sobie sprawę, że jest on niezbędny dla firm chcących realnie konkurować na rynku motoryzacyjnym. Członkowie IATF narzucają swoim dostawcom konieczność stosowania wytycznych zawartych w tej normie. Poza tym wdrożenie systemu pozwala wyeliminować konieczność odrębnych certyfikacji dla poszczególnych kontrahentów z różnych krajów.