Rachunkowość i księgowość

księgowośćBiura księgowe są rozchwytywane przez przedsiębiorców, właścicieli i prezesów firm, na których ciąży obowiązek ewidencjonowania na bieżąco wszystkich operacji gospodarczych. Z pomocą przychodzą im biura rachunkowe, które świadczą kompleksową i kompetentną obsługę księgową firm w różnych miastach (są to między innymi usługi takie jak: prowadzenie ksiąg handlowych czyli pełnej księgowości lub księgi przychodów i rozchodów czyli księgowości uproszczonej, prowadzenie kart podatkowych, sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych, rozliczeń rocznych, a także deklaracji dla urzędu skarbowego i innych instytucji).

Każde biuro rachunkowe świadczy także innego rodzaju usługi – a mianowicie obsługę kadrowo-płacową. W ramach tejże klient otrzymuje rozliczenia roczne dla pracowników, rozliczenia wynagrodzeń, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS, listy płac, dokumenty dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, akta osobowe pracowników itp.

Wiele biur księgowych oferuje rozszerzony zakres usług. W ich skład wchodzi nie tylko standardowa obsługa księgowa firm oraz rozliczenia kadrowo-płacowe, ale również profesjonalne doradztwo podatkowe oraz wsparcie dla biznesu, na każdym etapie funkcjonowania – a więc również przy samym zakładaniu i rejestrowaniu firmy, przy rozliczaniu funduszy unijnych, tworzeniu biznesplanów, windykacji należności oraz bieżącym zarządzaniu biznesem.

Kiedy wybieramy biuro rachunkowe, które ma nas obsługiwać, najlepiej jest skorzystać z polecenia kogoś zaufanego. Jeśli nie mamy takiej możliwości, trzeba rozeznać sytuację na rynku usług księgowych. Ważne jest sprawdzenie, czy firma ma wszelkie uprawnienia do prowadzenia działalności oraz ubezpieczenie na wypadek ewentualnego błędu. Biuro księgowe musi posiadać renomę i doświadczenie na rynku, wtedy mamy pewność, że miało styczność z różnymi sytuacjami i problemami, i żaden nie będzie nie do rozwiązania.