Oczyszczanie ścieków

Hydrofory to urządzenia mające zastosowania w gospodarstwach domowych i wiejskich, domkach letniskowych, zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej. Zaopatrują je w wodę, odprowadzają ścieki, przetłaczają wodę deszczową. Dzieli się je na hydrofory domowe i ogrodowe. Hydrofory do wody pitnej muszą mieć specjalny atest Państwowego Atestu Higieny.

Na zestawy hydroforowe składają się pompy głębinowe oraz zbiorniki ciśnieniowe o zróżnicowanej pojemności. Posiadają dużą wydajność i ciśnienie robocze. Użycie materiałów nierdzewnych daje gwarancję bardzo dobrego funkcjonowania hydroforów przez długie lata i długiej żywotności. Jakość tłoczonej wody jest wtedy bardzo wysoka. Nowoczesna konstrukcja hydroforów sprawia, że pompę można montować pionowo oraz poziomo.

Profesjonalne hydrofory są łatwe w transporcie, instalacji, oraz konserwacji. Nie wymagają skomplikowanych zabiegów konserwujących. Zużywają niewiele energii elektrycznej, a tym samym są bardzo ekonomiczne, zachowując stałe niskie koszty eksploatacji. Praca hydroforów jest w dużej mierze zautomatyzowana, co ogranicza do minimum konieczność obsługi i dozoru.

Nowoczesne pompy to element zestawów hydroforowych, a także przepompowni ścieków. Pompy mają zastosowania także w przemyśle, rolnictwie. Mogą służyć do nawadniania i odwadniania, do pompowania nie tylko cieczy (wody, fekaliów itd.), ale również gazu płynnego.

Jeśli chodzi o przydomowe przepompownie ścieków, to są one alternatywą dla kanalizacji typu grawitacyjnego. Kanalizacja ciśnieniowa jest skuteczna i bezawaryjna. Ścieki odprowadza się oczyszczalni ścieków poprzez kolektor zbiorczy. Na takie urządzenie składa się wiele mniejszych ? pompa zatapialna, niekorodujący zbiornik, armatura tłoczna i układ sterowania. Obok przepompowni znajdują się także przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kolejnym etapem jest oczyszczanie ścieków. W trakcie tego procesu ze ścieków usuwane są wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i osady. Odbywa się to różnymi metodami ? mechaniczną, fizyczną, chemiczną oraz biologiczną.