Jesteśmy uzależnieni od kredytów i pożyczek

Po kryzysie z 2009 roku już trochę czasu minęło i wydawałoby się, że powinniśmy być o te doświadczenie mądrzejsi. Niestety wydaję się, że trochę zapomnieliśmy, z jakiego powodu bańka ekonomiczna wytworzona w latach 2006-2007 pękła.  A prawda jest taka, że żyjemy na kredyt bez pokrycia. Sytuacja ta dotyczy każdego z nas, jak również całą gospodarkę światową razem wziętą.

Ekonomiści pocieszają nas kolejnymi ?pozytywnymi? wiadomościami, że popyt i sprzedaż w kraju ciągle rośnie, że ożywienie zostało zaobserwowane w branżach, które najbardziej ucierpiały podczas kryzysu, takie jak: branża nieruchomości i motoryzacji. Jednak zapominają dopowiedzieć, że takie dobra jak nieruchomości, samochody nawet wycieczki zagraniczne w większości są kupowane na kredyt. Tym sposobem w ciągu kilku lat powstało społeczeństwo, które jest całkowicie uzależnione od kredytów, gdyż owe kredyty najczęściej będą spłacać jeszcze przez następne 10-20-30 lub nawet 40 lat.

Drugim bardzo niepokojącym zjawiskiem są szybkie pożyczki. Klientami firm udzielających szybkie pożyczki zazwyczaj są osoby mniej zamożni oraz gorzej wykształceni, które łatwiej poddają się manipulacji reklamowej oraz rzadziej wymagają wyjaśnienia szczegółów pożyczki takich jak: oprocentowanie, możliwości szybszej spłaty, opłaty komisyjne.

W Polsce wszystkie instytucje, które udzielają kredytów lub pożyczek obowiązuje limit wysokości odsetek oraz opłat i prowizji pobieranych od klienta. Pożyczkodawca nie ma prawa w umowie zastrzec odsetek wyższych niż odsetki maksymalne, wynikające z przepisu art. 359 par. 21 kodeksu cywilnego. Na daną chwilę stopa odsetek maksymalnych wynosi 20 proc. w stosunku rocznym. Z kolei przepisy ustawy o kredycie konsumenckim limitują wysokość prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki, wskazując, że ich suma nie może przekroczyć 5 proc. kwoty udzielonej pożyczki. To jest bardzo istotne uregulowanie, które znacząco chroni konsumenta. Niestety nie we wszystkich krajach jest stworzony taki system ochronny.

Tak na przykład na Łotwie firmy udzielające szybkich pożyczek oferują pożyczki i szybkie kredyty nawet z 300% oprocentowaniem. W tej chwili toczy się ostra dyskusja na Łotwie, czy tego typu działania powinny być w jakiś sposób regulowane. W tą dyskusję włączają się również poważne instytucje kredytowe, które zajmują się nie tylko udzielaniem kredytów, lecz również doradztwem, jak uniknąć nierzetelnych kredytodawców.  Tak na przykład największa instytucja na finansowa Łotwie spoza sektora bankowego AS West Kredit świadczy konsultacje dla konsumentów, jaki rodzaj pożyczki jest dla danej osoby najbardziej odpowiedni, biorąc pod uwagę stan comiesięcznych przychodów i rozchodów.