Znaki i lustra drogowe

Znaki drogowe są niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa na drodze. Właściwe oznakowanie dróg jest potrzebne, by kierowcy zdawali sobie sprawę ze zbliżających się zagrożeń ? typu dzieci przechodzące przez ulicę koło szkoły, niebezpieczny zakręt, zwężenie itd. Generalnie znaki możemy podzielić na kilka grup:

– znaki ostrzegawcze
– znaki zakazu
– znaki nakazu,
– znaki informacyjne
– znaki poziome na powierzchni jezdni
– znaki kierunku i miejscowości
– znaki dodatkowe
– tabliczki do znaków
– znaki uzupełniające
– sygnały świetlne.

Historia znaków drogowych jest stosunkowo długa, sięga XIX wieku. Umożliwiają sprawną i bezpieczną organizację ruchu, co jest bardzo ważne, zwłaszcza że z roku na rok rośnie ilość samochodów na drodze (w wielu gospodarstwach na porządku dziennym są dwa samochody).

Przy drogach stoją nie tylko znaki drogowe, ale także wiele innych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to na przykład lustra drogowe stojące na skrzyżowaniach i wyjazdach, słupki prowadzące, zapory drogowe, progi zwalniające, taśmy ostrzegawcze, tablice kierujące, pachołki drogowe, separatory ruchu itd.

Znaki drogowe różnią się od siebie w poszczególnych krajach i rejonach świata. Nawet w jednym kraju oprócz grupy znaków podstawowych i uniwersalnych można spotkać się ze znakami specyficznymi dla danego miejsca ? chodzi tu na przykład o znaki w górach czy nad wodą, które najczęściej ostrzegają przed jakimiś niebezpieczeństwami, typu lawina czy niestrzeżone kąpielisko.

Jak wiadomo, same znaki drogowe postawione przy drogach nie załatwią kwestii bezpieczeństwa, na którą wpływa wiele istotnych czynników. Przede wszystkim są to zachowania kierowców i pewna kultura jazdy (lub jej brak). Brawura, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, wymuszanie pierwszeństwa, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach to tylko niektóre grzechy polskich kierowców. Wiele do życzenia pozostawia również stan techniczny niektórych pojazdów poruszających się po polskich drogach, co przyczynia się do wielu wypadków, często o fatalnych skutkach.