Wyposażenie ubojni

Transportery znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Przenośniki taśmowe umożliwiają transport ciągły sypkich materiałów oraz elementów gotowych do montażu i końcowych produktów. Przenośniki rolkowe przenoszą ciężkie przedmioty, które mają regularne kształty. Dzięki regulacji, w którą wyposażone są przenośniki ślimakowe przedmioty mogą być transportowane poziomo, pionowo lub pod dowolnym kątem.

Różnego rodzaju przenośniki mogą mieć zastosowanie w ubojniach drobiu, stanowiąc element specjalistycznych linii dzielenia drobiu. Jak sama nazwa wskazuje, ich podstawową funkcją jest dzielenie mięsa drobiowego na poszczególne części: korpus, nogi, skrzydła, piersi. Części segregowane są automatycznie przez urządzenie. Długość linii podlega regulacji, można ją dostosować do własnych potrzeb. W ubojniach stosuje się również sterylizatory służące do wysterylizowania noży i narzędzi wykorzystywanych w obróbce drobiu. Sterylizacja odbywa się w gorącej wodzie podgrzewanej przez system grzałek.

Aby utrzymać czystość w spożywczym zakładzie produkcyjnym konieczne są stacje higieny, które występują w wersji wiszącej oraz modułowej. Umożliwiają one zachowanie odpowiednich warunków higieny w branży przetwórstwa spożywczego. Dezynfekcji podlegają ręce oraz obuwie pracowników.

Specjalnym elementem są szczotkowe i przechodnie myjki butów wykonane ze stali kwasoodpornej działające na zasadzie fotokomórki. Wejście na myjkę uruchamia system czyszczący, zejście natomiast – powoduje jego wyłączenie. Producenci oferują także profesjonalne stalowe odwodnienia, tworzące kompleksowe systemy. Odprowadzają one do kanalizacji spływającą po posadzce wodę, zapewniając czystość i sterylność w zakładzie.

Wykonane z trwałych i wytrzymałych materiałów kanały ściekowe są odwodnieniami typu liniowego, posiadają zróżnicowaną konstrukcję dostosowaną do potrzeb klienta i dużą nośność. Wyróżnia je szczelność i doskonała jakość. Oprócz kanałów (szczelinowych lub z pokrywą) w skład całego układu wchodzą również kratki ściekowe, które zbierają ewentualne zanieczyszczenia.