Zarządzanie odpadami

odpadyKażdy z nas pamięta czasy, kiedy pojemniki na odpady stanowiły część krajobrazu każdego osiedla, domu czy posesji. Nie było najmniejszego problemu z wyrzuceniem śmieci, które uzbierały się w trakcie podróży samochodem, czy choćby butelki po wypitym napoju. Na każdym przystanku i rogu ulicy stały kosze, w których można było umieścić odpadki, które powstają na bieżąco, papierki, torebki czy plastikowe opakowania. Niestety z czasem kosze zaczęły znikać, a pojemniki na odpady stały się luksusem, do którego jedynie mieszkańcy danego osiedla dostawali klucz.

Dziś pojemniki na odpady są pilnie strzeżone, a każde, nieuprawnione skorzystanie z nich może skończyć się doniesieniem na policję. Nie wolno nam wyrzucać śmieci tam, gdzie chcemy. Przepisy na to nie pozwalają. Ze względu na wysokie koszty odbioru odpadów, wiele marketów ograniczyło znacznie liczbę śmietników, które powinny służyć klientom. Zdarza się, że ogromny hipermarket dysponuje jednym stojakiem ze 100 litrowym workiem, do którego mają wyrzucać śmieci setki klientów dziennie. Oczywiście jest on strzeżony przez ochronę sklepu, by nikt nie wyrzucił więcej, niż mu przysługuje.

Efektem potraktowania miejskich pojemników na odpady jako luksus, były znaczne podwyżki cen wywozu śmieci. Część ludzi postanowiła ograniczyć więc swoje koszty poprzez wyrzucanie odpadków do okolicznych lasów. Podniosła się wrzawa, że jesteśmy brudasami, co ukrócić mają urzędnicy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że przede wszystkim oznaczać to będzie znaczne podwyżki. Urzędnicy zawsze chętnie wyciągają ręce po pieniądze mieszkańców i podatników.