Knowledge Management – czyli zarządzanie wiedzą w organizacji

W dobie internetu i niemal powszechnego dostępu do sieci konkurencja na rynku towarów i usług nabrała nowego wymiaru. Dziś nie wystarczy już zaoferować po prostu produktu charakteryzującego się wysoką jakością. Aby zbudować przewagę konkurencyjną, trzeba zadbać również o profesjonalną obsługę klienta i jego zaangażowanie. Jak to zrobić? Niezbędna jest wiedza o kliencie i umiejętność jej skutecznego wykorzystania.

Nieocenione okazuje się zastosowanie specjalnie do tego zaprojektowanej innowacyjnej technologii, umożliwiającej kreatywne sposoby zarządzania wiedzą w firmie (Knowledge Management). Na rynku dostępne są ciekawe rozwiązania dostarczane przez światowych liderów oprogramowania, takich jak Salesforce czy Oracle, pozwalające na uzyskanie szybkiego dostępu do wiedzy, która umiejętnie wykorzystana może przyczynić się do wzrostu satysfakcji klienta.

Wysoka jakość obsługi – Zadowolenie klienta

Implementacja rozwiązań klasy Knowledge Management jest odpowiedzią na dużą dynamikę zmian zachowań klientów i ich rosnące oczekiwania odnośnie jakości obsługi. Wspierają one przepływ informacji, integrowanie danych z różnych źródeł oraz automatyzację procesów biznesowych, dostarczając klientowi pozytywnych doświadczeń oraz realnej pomocy. Spersonalizowana, a jednocześnie zautomatyzowana obsługa i opieka nad klientem szanse na jego lojalność wobec marki w przyszłości.

Sprawne narzędzia z zakresu Knowledge Management są coraz powszechniej wykorzystywane w biznesie. Dostarczają pełnej wiedzy o kliencie, jego zachowaniach i oczekiwaniach ? pozwalając tworzyć spersonalizowane oferty, dostosowane do oczekiwań klienta.

Wygoda i oszczędność dla organizacji

Zapewnienie wysokich standardów obsługi to nie jedyny atut tego rodzaju rozwiązań. Firma korzystająca z narzędzi Knowledge Management oszczędza wiele czasu potrzebnego na rozwiązywanie spraw czy ewentualnych problemów tradycyjnymi metodami. Automatyzacja pozwala bowiem klientom wiele takich spraw załatwić samodzielnie.

Właściwa implementacja oprogramowania do zarządzania wiedzą w organizacji służy realizacji jej celów biznesowych na wiele sposobów i jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.