Element obwodu elektrycznego – rezystor

Rezystory należą wraz z kondensatorami oraz induktorami do podstawowych, elektronicznych elementów pasywnych. Elementami aktywnymi są źródła i półprzewodniki, które aktywnie uczestniczą w generowaniu i transformacji sygnałów. Rezystory, to inaczej mówiąc oporniki. Są to najprostsze elementy obwodu elektrycznego (w skład którego wchodzą także przewody elektryczne, wyłączniki i odbiornik). Ich liniowość polega na tym, że spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu, który przez nie przepływa. Celem działania oporników jest ograniczenie prądu płynącego w obwodzie.

Tego rodzaju elementy można nabyć w stacjonarnych hurtowniach elektrycznych i sklepach online, działających w sieci.

Rezystory są opisywane za pomocą kilku podstawowych parametrów. Rezystancja nominalna wyrażana jest w Omach, jest cechą podawaną przez producenta. Faktyczna rezystancja mieści się w granicach tolerancji, która jest klasą dokładności. Istotnym parametrem jest również moc znamionowa, która oznacza moc, jaką opornik może wydzielać w postaci ciepła, bez wpływu na jego parametry. Podawany bywa również temperaturowy współczynnik rezystancji, określający współzależność pomiędzy temperaturą, a oporowością elementu. Ostatnim ważnym parametrem jest napięcie graniczne, które pokazuj, jakie napięcie można przyłożyć do opornika bez ryzyka jego spalenia.

Oporniki są niewielkimi urządzeniami, zatem wszelkie istotne informacje są na nich podawane w formie kolorowych pasków. Każdy parametr ma kolor oznaczający konkretną wartość. Rezystory produkowane masowo mają oporności znamionowe wynikające z tabeli szeregów. Trudno wymienić wszelkie zastosowania rezystorów we współczesnych układach elektrycznych lub elektronicznych. Zupełnie uprawnione jest stwierdzenie, że oporniki stanowią jeden z podstawowych elementów wszelkich tego typu układów.