Udogodnienia dla osób niewidomych

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak dużą grupę w naszym społeczeństwie zajmują niewidomi oraz ludzie z dużą dysfunkcją wzroku. Według statystyk, osób całkowicie niewidomych jest około 100 tysięcy, natomiast osób, u których występują choroby oczu uniemożliwiające normalne funkcjonowanie mamy w Polsce niemal półtora miliona. To olbrzymia grupa ludzi, którzy chcieliby móc samodzielnie poruszać się po mieście, podróżować i robić zakupy w sklepach. Z tego względu niezbędne stało się specjalne oznakowanie dla niewidomych i niedowidzących, które zapewni im bezpieczeństwo.

Na stacjach kolejowych oraz w metrze stosowane są oznakowania poziome w formie linii prowadzących. Od lat tresowane są psy, które mają wspomagać podróżowanie osób z poważnymi dysfunkcjami wzroku, a także wydawane są książki drukowane alfabetem Braille?a. Osoby niewidome i niedowidzące najczęściej też pozostają pod opieką psychologów, co pomaga im przetrwać trudniejsze chwile w życiu. Nie zawsze bowiem łatwo jest zaakceptować brak całkowitej samodzielności.

Oznakowanie dla niewidomych ma na celu poprawę jakości życia tych osób. Nie muszą nikogo prosić o pomoc, by dostać się w konkretne miejsce. Wiadomo, że wiele osób jest chętnych do niesienia pomocy, ale każdy z nas chciałby móc samemu radzić sobie w życiu. Dlatego tak ważne są wszelkie elementy dotykowe, informacyjne i prowadzące. Ograniczają lęk przed otwartą, nieznaną przestrzenią i dodają pewności siebie. Niezwykle pomocni są również psi przewodnicy, którzy stają się dla osób niewidomych największymi przyjaciółmi.